Nieuws

Brieven lidgelden zijn digitaal verstuurd

Recent zijn de brieven m.b.t. de lidgelden voor seizoen 2024-2025 verstuurd. Dat is digitaal gebeurd via Prosoccerdata. Hoewel er geen foutmeldingen ontvangen zijn, lijkt het de club zinvol om iedereen op deze mail te attenderen. Mogelijk is het bericht bij de spam mail beland en dat kan de best ‘ns gecheckt worden.
Bij vragen graag ons clubsecretariaat contacteren.