Bestuur

Structuur

KFC Hamont 99 is een v.z.w. waarvan de leiding in handen is van de algemene vergadering. Deze algemene vergadering stelt op zijn beurt een Raad van Bestuur samen.

De Raad van Bestuur samen met de bestuursleden vormen het Bestuur van KFC.

De werking is verdeeld over een aantal commissieswaarvan de samenstelling bestaat uit leden van bestuur en vrijwilligers buiten het bestuur.

Samenstelling Raad van bestuur

K8049065_Jaak_Slenders
Jackie Slenders
Voorzitter
K8049070_Rob_Bloemen
Rob Bloemen
Secretaris – G.C.
K8049074_Jacky_Vlassaks
Jacky Vlassaks
Bestuurslid
K8049067_Rens_SnoeyenRens Snoeyen
Bestuurslid
Jan Meyers
Bestuurslid
K8049076_Ber_Willekens
Albert Willekens
Bestuurslid
Jacky Achten
Bestuurslid
Maarten Duisters
Sportief manager
Bart Engelen
Bestuurslid

Samenstelling Bestuur

Jackie Slenders, Voorzitter
Rob Bloemen, Secretaris- G.C.
Jacky Vlassaks, Bestuurslid
Rens Snoeyen, Bestuurslid
Jan Meyers, Bestuurslid
Jacky Achten, Bestuurslid
Maarten Duisters, Sportief manager
Bart Engelen, Bestuurslid

Roeland Duysters, Bestuurslid
Jan Vlassaks, Bestuurslid
Vic Uwaerts, Bestuurslid
Jan Rijnders, Bestuurslid
Lambert Coenegracht, Bestuurslid

Ereleden

Robert Stevens
Erevoorzitter
Lambert Cardinaels
Erelid
Luc Duisters
Erelid