Bestuur

Structuur

KFC Hamont 99 is een v.z.w. waarvan de leiding in handen is van de algemene vergadering. Deze algemene vergadering stelt op zijn beurt een Raad van Bestuur samen.
De dagelijkse werking is verdeeld over een aantal commissies waarvan de samenstelling bestaat uit leden van bestuur en vrijwilligers buiten het bestuur.

Raad van Bestuur


Rob Bloemen
G.C.

Maarten Duisters
Sportief manager
Paul Van Langendonck
Secretaris
K8049074_Jacky_Vlassaks
Jacky Vlassaks
Bestuurslid

Jacky Achten
Bestuurslid

Bart Engelen
Bestuurslid

Sem Bergmans
Bestuurslid

Jasper Reyskens
Bestuurslid

Ruben Ectors
Bestuurslid

Ereleden

Robert Stevens
Erevoorzitter
Luc Duisters
Erelid