Missie en Visie

Algemene Missie

 • Sportief

Wij wensen voetbalsport in Hamont te organiseren voor spelers vanaf 5 jaar, met een degelijke hoge kwaliteits opleiding, zodat reële kansen geboden worden aan eigen jeugd om door te stromen naar het eerste elftal van de club.  Ons streefdoel is dat minimaal 60% van de spelers van het 1ste elftal komen uit de eigen jeugdopleiding.  Zowel jongens als meisjes krijgen in onze club een uitstekende voetbal opleiding met als doel doorstromen naar het 1ste elftal heren of dames. Het eerste elftal dient het kwaliteitslabel te zijn van onze jeugdwerking op een niveau rond eerste provinciale. Alle jeugdspelers spelen minimum 50% van de totale speeltijd (gemiddeld over 4 wedstrijden).   KFC Hamont wil op gebied van sport infrastructuur steeds een uitstekende kwaliteit aanbieden.

 • Verenigingsleven

Zowel voor spelers, ouders en medewerkers willen bovenstaande realiseren in een gezellige sfeer met een gezonde structuur zodat voetbal een feest kan zijn voor elke betrokkenen. Aandacht voor het algemeen welzijn van onze spelers en medewerkers is een streefdoel.  We hechten veel waarde aan de goede relaties met andere verenigingen binnen de stad Hamont en het stadsbedstuur alsook met andere clubs uit de omgeving.

 • Respect en Waardes

Naast het voetbal willen we vooral goede opvoedende en ethische waarden bijbrengen door:

 • Aandacht te schenken aan de lifestyle van de spelers
 • Orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren
 • Stimuleren van fair-play

 

Algemene  visie

Bovenstaande missie willen we verwezenlijken door :

 • Een jeugdopleiding met een hoog kwaliteitsniveau
 • Een constante doorstroming van de jeugd naar de seniors
 • Damesvoetbal te promoten en te ondersteunen
 • Een constante opvolging van onze spelers via socceronline
 • Een constante bijscholing van onze trainers intern en extern
 • Een uitgebreide coordinatie OB, MB en BB met supervisie van de TVJO
 • Een uitstekende technische vorming
 • Onze opleidingsvisie steeds bij te sturen naar de nieuwe tendensen in het huidige voetbal.
 • Open staan voor vernieuwingen die passen in onze eigen spelstijl.
 • De infrastructuur perfect te onderhouden en verbeteringen aan te brengen.
 • De speler staat steeds centraal en elke speler is uniek.
 • Elke speler krijgt evenveel kansen en speelgelegenheid.
 • Er worden veel extra sportieve acties ondernomen om het thuisgevoel te versterken voor zowel spelers, ouders als medewerkers.
 • Deelnemen aan activiteiten van het verenigingsleven in Hamont en onderhouden van de goede contacten met de stad Hamont.
 • Deelnemen aan tornooien van de omliggende clubs en clubs waar we een goede band mee hebben zowel in binnen als buitenland.
 • Organisatie van het Euro Cup tornooi met internationale uitstraling.
 • Organisatie van voetbalkampen, initiatiedagen, teambuildings, trainers uitstap, trainersopleidingen, ouderraad en spelersraad, etc……
 • Constante informatie en bijsturing van onze spelers ivm lifestyle en attitude.
 • Respect en fairplay
 • Info naar ouders via website, SOL en overleg momenten
 • Nieuwe medewerkers recruteren binnen en buiten onze jeugdopleiding
 • Bewaken van de gezonde financiele toestand van de club
 • De structuur versterken binnen de club.
 • Gerichte scouting