Website

Privacy

KFC Hamont 99 streeft naleving na van de Europese richtlijnen in verband met het gebruik van cookies op de website van de club. Cookies worden o.a. gebruikt om in te kunnen loggen (webteam), of om commentaren goed te keuren.

Aanvullend: de bezoeken op deze website worden geregistreerd door WordPress plug-in WP Statistics. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de statistieken van deze website te raadplegen en zodoende de website verder te verbeteren.

Verder maakt KFC Hamont 99 gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u deze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.
Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

De IP-adressen van ingestuurde commentaren kunnen gebruikt worden spammers de toegang tot de website te ontzeggen.

Webteam

Het webteam van KFC Hamont 99 bestaat uit volgende personen:

  • Jacky Vlassaks
  • Walter Tijskens
  • Rob Bloemen
  • Koen Tijskens

Disclaimer

KFC Hamont 99 besteedt grote zorg aan de informatie verstrekt op haar website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

KFC Hamont 99 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte pagina’s.

Auteursrechten

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw KFC Hamont 99.

Commentaren en publicatie

KFC Hamont 99 behoudt zich het recht voor om ingestuurde commentaren (comments) in te korten of te weigeren, zonder voorafgaande mededeling of opgaaf van reden.