Huisregels WICO campus Salvator

HUISREGELS Wico Campus Salvator

Welkom ! Wij hopen, dat u en uw deelnemers een fijn verblijf zullen hebben.

Om een aangenaam en veilig verblijf voor alle gasten te waarborgen, verzoeken wij u de volgende regels te respecteren:

* Per toegewezen klaslokaal/gymzaal dient minstens één volwassen begeleider bij de groep te overnachten. Deze begeleider dient ook steeds aanwezig te zijn als één of meerdere deelnemers van zijn team in het gebouw zijn.

* Iedere leider is persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van eigendommen.

* Volg altijd de voorschriften van de brandweer, met name:
– het gebruik van alcoholische dranken is niet toegestaan
– drugs/roken is verboden
– het gebruik van elektrische apparatuur in de slaapruimten is niet toegestaan
– plaats geen bagage of andere obstakels in de gang.

* Respecteer de nachtrust van de andere gasten en onze buren.

* Laat bij vertrek de slaapruimte schoon achter.

Sluitingstijden: 23.45 uur (laatste avond 00.30 uur).

De organisator en Euro-Sportring verwachten, dat alle deelnemers zich als goede gasten gedragen, Het management van dit gebouw is verantwoordelijk voor de naleving van de regels en heeft het recht personen en ruimtes te controleren.

Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname, tot ontzegging van de toegang tot het gebouw en tot het doen betalen van een schadevergoeding.

Borgsom, per team, te betalen bij aankomst:

EUR 120,-

——————————————————————————–

HOUSERULES Wico Campus Salvator

Welcome! We hope you and your participants will have a nice stay.

In order to guarantee a pleasant and safe stay in this buil­ding to other guests as well, we please you to observe the following rules:

* Per classroom/gymhall at least one adult leader must stay over during the night with the group. This leader must also be present if one or more participants of this team are in the building.

* Each leader is personally responsible for possible damage or loss of properties.

* Always follow the instructions of the fire brigade, especially:
– the consumption of alcoholic drinks is not allowed
– forbidden to smoke and to use drugs
– the use of electrical appliances in the classrooms/gymhalls is forbidden
– donot place luggage or other obstacles in the corridor.

* Respect the night’s rest of the other guests and our neighbours.

* Leave the room(s) clean behind at your departure.

Closing hours: 23.45 hours (last evening 00.30 hours).

The organiser and Euro-Sportring expect that all participants behave as good guests. The management of this building is responsible for the compliance with the rules and has the right to control persons and spaces.

Offences may be have as consequences the exclusion of further participation, the refusal of entrance to the building and the payment of a compensation.

Caution, per team, to pay upon arrival:

EUR 120,-

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.