Pedagogische principes

8 pedagogische principes: het kind staat centraal – Fair-play

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige vaardigheden als fundament voor het verbeteren van de algemene en specifieke voetbalvaardigheden.

 • Voetbal als middel, opvoeding als doel.
 • Respect hebben voor scheidsrechter, medespelers, ouders, tegenstrevers, supporters.
 • Betrek de ouders in het totaal-gebeuren (participatie).
 • Maak duidelijke afspraken (coaching, ploegopstelling) en bespreek de opvoedkundige waarden in het voetbal.
 • Een goede communicatie vermijdt veel problemen.
  • Voorbeeld: Ouders mogen en moeten supporteren, maar de trainer is COACH
  • De eerste training is er een voor de ouders.
 • Wees EERLIJK en CONSEQUENT. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor.

2. Als volwassenen niet het goede voorbeeld geven, wat mogen we dan verwachten van onze kinderen?

 • Vermijd het ROEPEN en TIEREN naar de scheidsrechter, tegenstander, collega-trainer… kinderen nemen die attitude SNEL over.
 • Geef het voorbeeld: een verzorgd taalgebruik, aandacht voor hygiene, een sportman ROOKT niet, geen ALCOHOL,… drugs.
 • Beleefdheid, hand geven, met twee woorden spreken,…

3. Er zijn GEEN belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn ALLEEN belangrijke kinderen. (Dr. Garritt K.B.V.B)

 • Gekwetste en/of zieke spelers horen NIET te spelen.
 • “NIET TRAINEN” kan soms de BESTE training zijn.
 • Studies primeren. Een training omwille van studies overslaan kan GEEN SANCTIE tot gevolg hebben.

4. Laat kinderen voetbal “SPELEN”. Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier in overeenstemming met het niveau en de belevingswereld v/h kind.

 • Een oefening, organisatievorm die niet lukt of vlot, is NIET de schuld van de spelers, maar veelal een FOUTE keuze van de opleider (trainer).
 • Kinderen zijn geen MINI-volwassenen.

5. Elk lid van het team is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen.

 • Laat kinderen geen 90% van de tijd op de bank zitten.
 • Ook de minder goede speler(s) starten graag eens de wedstrijd.
 • Hou rekening met de biologische leeftijd van de kinderen.
 • Groot en sterk mag niet het enige criterium zijn om spelers te evalueren.
 • Sociale rol van de clubs is niet ONBELANGRIJK.
 • Anticipeer op mogelijk PEST-gedrag bij kinderen.

6. Creëer en positieve sfeer. Straal positivisme en enthousiasme uit. De wederzijdse voldoening en het leerrendement zal groter zijn.

 • Geen enkele speler wordt beter met NEGATIEVE kritiek alleen.
 • Een schouderklopje kan wonderen doen.

7. “FUN” in het voetbal, is de basis van een gerichte “FORMATION”.

 • Zonder FUN geen FORMATION.
 • Kinderen komen naar het voetbal omdat ze het LEUK vinden.
 • Na de training moet het kind al verlangen naar de volgende training.
 • Zonder FUN: een vlugge en grotere DROP-OUT.

8. Winnen is “belangrijk” maar NOOIT ten koste van één van de vorige 7 pedagogische principes.

 • Leren winnen, maar kunnen verliezen.
 • CHAMPIONITIS is een erge ziekte in het vormingsproces.