Omwille van een verhuis naar Vlaams-Brabant, zag Jacky Vlassaks zich genoodzaakt zijn taak als secretaris G.C. te beëindigen.

Jacky is aan deze opdracht begonnen in januari 1990 bij SK Hamont. Negen jaar later heeft hij – bij de fusie – deze functie behouden.
Na iets meer dan 30 jaren – met hoogtepunten en ook minder leuke jaren – geeft hij nu zijn functie door aan Rob Bloemen.

Jacky blijft wel als administratief medewerker verbonden aan KFC.

Wegens de omstandigheden ivm het coronavirus, zal de eetdag van 21 en 22 maart in De Posthoorn niet doorgaan. De eetdag zal worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. De gekochte eetkaarten blijven geldig voor deze nieuwe datum, die zo snel mogelijk gecommuniceerd zal worden.
Begin april volgt de beslissing betreffende het Paaskamp voor de jeugd (8-9-10 april).
Mochten de maatregelen van de overheid worden uitgebreid, kan deze beslissing eerder worden genomen.