Nieuws

In memoriam: Fons Joosten

Erik Joosten contacteerde ons (terecht) met de vraag waarom zijn vader Fons niet op de In memoriam pagina vermeld werd. Fons was de zoon was van Pierre Joosten, destijds de stichter van Hamontlo VV. Zelf was Fons actief bij SK Hamont; hij was daar o.a. oud-terreinverzorger, oud-bestuurslid en secretaris. Hij overleed in Bocholt op 20 april 2022, op de gezegende leeftijd van 94 jaar.

Langs deze weg biedt de club alsnog haar blijken van medeleven aan bij dit verlies.Wie nog een persoonlijke boodschap voor de familie wil achterlaten; dat kan via https://www.inmemoriam.be.


De begeleidende tekst op de In Memoriam pagina is nu ook duidelijker gemaakt:

Op deze pagina brengen we hulde aan de overleden bestuursleden van KFC Hamont 99. Bij overlijdens van bestuursleden, spelers of medewerkers van moederclubs SK Hamont of KVV Hamontlo wordt er een artikel op onze website gepubliceerd (voor zover ons die info bereikt).

Share