Een schitterende tent (van GBS tentenverhuur), weersvoorspellingen met temperaturen boven de 20 graden, alles netjes gepoetst, het video-circuit geïnstalleerd …
Ja, KFC is klaar voor de jubileum-editie van de Euro-cup.

Jullie zijn allemaal welkom op onze accommodatie op zaterdag 11 en zondag 12 april voor dit internationale jeugdvoetbaltornooi met 64 team uit 8 landen. Toegang is gratis!


Op donderdag 9 april komt er op TV Limburg een reportage over het 20ste Euro-Cuptornooi. Deze reportage wordt uitgezonden in het programma TV Noord, dat geprogrammeerd staat na het nieuws. Er worden enkele interviews getoond, evenals beelden van de wedstrijd van de B-miniemen van afgelopen weekend.


Vrijdag 26 oktober kwamen Sander van den Berg en Wilfried Gobeyn van de stichting Euro-Sportring opnieuw naar KFC om het tornooi 2007 in zijn totaliteit te evalueren en het negentiende Euro-Cup Tornooi 2008 voor te bereiden.
Op basis van de door de buitenlandse clubs ingestuurde evaluatieformulieren behaalde ons tornooi een totaal gemiddelde van 90 %. Dit is het hoogste cijfer voor alle Paastornooien die Euro-Sportring in 2007 in België heeft georganiseerd. Wij kregen dan ook opnieuw felicitaties van de verantwoordelijken van deze stichting.
Voor het tornooi 2008 lopen de inschrijvingen van buitenlandse ploegen vlot binnen. Sinds de tornooifolders half september in de diverse landen zijn verspreid, hebben al 31 ploegen contractueel ingeschreven en zijn er al 16 reservaties geboekt bij Euro-Sportring. Dit belooft vermits de buitenlandse clubs kunnen inschrijven tot 7 februari 2008 en er dus nog heel wat boekingen te verwachten zijn.
Op dit moment zijn er al inschrijvingen van buitenlandse clubs uit Duitsland, Engeland, Schotland, Ierland en Nederland. Het belooft tijdens het Paaswekend op 21, 22 en 23 maart 2008 dus weer een spetterend voetbalfeest te worden op onze accommodatie.


Tijdens een bijeenkomst van het organisatiecomité van het Euro-Cup Tornooi samen met Wilfried Gobeyn en Sander van den Berg van de Stichting Euro-Sportring werd het tornooi van 2007 geëvalueerd. Zoals elk jaar konden de deelnemende buitenlandse clubs het tornooi op verschillende punten beoordelen. Achtentwintig deelnemende clubs stuurden hun formulier terug naar Euro-Sportring en evalueerden samen het tornooi als volgt :
-Sportief programma : 88 %
-Scheidsrechters : 76 %
-Speelvelden : 97 %
-Randprogramma : 79 %
-Informatie over tornooi : 96 %
-Informatie tijdens tornooi : 96 %
-Assistentie door teambegeleiders : 97 %
Dit zijn cijfers om terecht fier op te zijn en we ontvingen dan ook een welgemeend proficiat van de mensen van Euro-Sportring. Nogmaals dank en proficiat aan alle medewerkers die geholpen hebben om dit resultaat te verwezenlijken.

Namens het organisatiecomité
Gilbert Ramaekers, Tornooicoördinator


Tijdens het voorbije weekend nam een afvaardiging van KFC bestaande uit Gilbert Ramaekers, Jos Schonkeren en Vic Uwaerts in Keulen deel aan de viering van het 45-jarig jubileum van Euro-Sportring, de Nederlandse stichting die elk jaar samen met KFC het Euro-Cup Tornooi organiseert.
Zaterdag vond een tornooibeurs plaats waar de verschillende organisatoren hun tornooi mochten promoten. Wij hebben dit uiteraard ook gedaan en een foto van onze stand vind je in bijlage. Tijdens het ceremonieel gedeelte werden verdienstelijke organisatoren gehuldigd. Van de 140 organisatoren die aanwezig waren werd aan KFC samen met nog slechts drie andere clubs de titel van